Live Help

Често задавани въпроси


Кого да потърся за съдействие?
За всички запитвания най-бързият начин да получите помощ, е чрез нашата опция "Чат на живо" посочена на сайта, или да изпратите запитване на info@paytostudy.com.


Колко скоро мога да извърша плащане?
След като се регистрирате, ще можете да извършвате плащания. Вашите плащания ще бъдат обработни когато получим копия от платежното и идентификация на confirm@paytostudy.com.


Колко дълго отнема транзакцията?
След като получим плащането Ви в нашата банкова сметка в страната ви, ние ще извършим плащането на същия ден от нашата сметка по сметката на институцията. Тези плащания обикновено се получават на същият ден от институцията, в случай че сме получили плащането по нашата сметка във вашата страна преди 14:00 GMT.


Как ще разбера, дали плащането ми е успешно?
Ние Ви осигуряваме достъп до проследяване на плащанията и техния статус 24/7. Можете да посетите тази секция като влезете в профила си и натиснете бутона "Проследяване на плащанията".


Къде мога да получа разписка/ квитанция за извършеното плащане?
Можете да получите електронни платежни разписки от Вашата секция "Проследяване на плащанията" в профила Ви в PaytoStudy.


Може ли мой роднина да извърши плащане през моят профил в PaytoStudy?
Да, в случай че Ваш роднина представи необходимата идентификация срещи пране на пари (писмо от университета и валиден документ за самоличност). Същите трябва да бъдат изпратени на confirm@paytostudy.com, след което ние ще позволим на Ваши роднини да извършват плащания от Ваше име към университета. За допълнителна помощ по темата, моля потърсете ни на info@paytostudy.com или чрез нашата "Чат на живо" опция на сайта.


Мога ли да правя плащани в същата валута?
PaytoStudy е създадена с цел да позволява на международни студенти да извършват плащания в друга валута и държава с преференциален курс и без такси. Плащания в същата валута ще бъдат таксувани, за да покрият нашите базови разходи за извършване на този тип транзакция, като сумата ще бъде изписана преди да потвърдите плащането.


Защо трябва да доказвам идентификация?
По закон сме задължени да идентифицираме този който извършва плащане по нашата сметка. Вашата идентификация гарантира че Вие и Вашата институция, сте защитени от опити за пране на пари.


Какво ще бъде прието за валидна идентификация?
Всяко писмо или оферта от университета, изпратено към Вас и посочващо Вашето име, приудружено от валиден документ за самоличност съдържащ Ваша снимка.


Ще бъда ли таксуван за тази услуга?
Всички PaytoStudy услуги са напълно безплатни, въпреки че можете да бъдете таксувани от Вашата банка за извършване на местна сделка, за съжаление това е извън нашия контрол.


Ще бъдат ли таксувани от институцията получател на плащането ми?
Всички PaytoStudy услуги са напълно безплатни и ние не начисляваме такси за транзакции, така че можете да сте спокойни че институцията получател няма да бъде таксувана за получаване на международното Ви плащане.